Договір-оферта

Договір-оферта

на навчання в онлайн школі для мам «Стукіт серця»

Редакція від 27 липня 2017

Гавриляк Лілія Олегівна, іменована надалі «Виконавець», публікує цей договір для проходження онлайн курсу для вагітних, який пропонується будь-якій фізичній або юридичній особі, іменованій надалі «Клієнт».

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх користувачів (Замовників). У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, реєстрація на web-сайті https://stykit.com.ua є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Предметом цього договору є платне самостійне, індивідуальне чи групове навчання Клієнта через Інтернет за програмою, яка зазначена за адресою https://stykit.com.ua/courses/school#.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг навчання на сайті https://stykit.com.ua на умовах, що викладені у даному Договорі.

2.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.

2.3. Виконавець – фізична особа – Гавриляк Лілія , яка  надає послуги визначені даним Договором.

2.4. Замовник – фізична та/або юридична особа, користувач сайту, яка зареєструвалась у встановлений на сайті https://stykit.com.ua спосіб, якій Виконавець надає послуги у відповідності до умов даного Договору.

2.5. Послуга – це надання Виконавцем Замовнику доступу до відео лекцій і онлайн вебінарів на платній або безкоштовній основі, після проходження Замовником реєстрації.

2.6. Акаунт – сукупність інформації про Замовника, що ним надана.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Надати послуги з навчання Клієнта відповідно до замовленої програми і форми навчання, згідно прайс-листу, опублікованому за адресою https://stykit.com.ua/courses/school#study

3.2. Забезпечити навчальний процес кваліфікованим складом лекторів.

3.3. Забезпечити слухача необхідними електронними навчальними матеріалами і відеолекціями вартість яких входить у вартість навчання.

3.4. Встановити графік занять, у разі індивідуальної форми навчання узгодити його з Клієнтом.

3.5. Компенсувати заняття, які не відбулися з вини Виконавця.

3.6. Повідомити про дату першого заняття через систему зв'язку Скайп, через електронну пошту або по телефону, вказаному Клієнтом.

4. ОБОВ'ЯЗКИ КЛІЄНТА

4.1. Своєчасно і повністю виплачувати Виконавцю вартість наданих Послуг в порядку, в терміни і розмірі встановлених п.4 цього Договору.

4.2. Переглядати відео лекції визначені програмою підготовки.

4.3. Сумлінно виконувати домашні завдання.

4.4. За індивідуальною формою навчання попереджувати Виконавця про перенесення заняття не пізніше, ніж за 24 години до початку заняття. У разі невиконання цієї умови, Клієнт платить за невикористане заняття.

4.5. Не розголошувати конфіденційну інформацію і інші дані, надані Виконавцем у зв'язку з виконанням цього Договору, не розкривати і не розголошувати такі факти або інформацію (крім інформації загальнодоступного характеру) будь-якої третьої сторони без попередньої письмової згоди Виконавця.

5. РОЗРАХУНКИ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Виплати вартості послуг Виконавця здійснюються Клієнтом шляхом 100% передоплати за обраною формою навчання.

5.2. Оплата відбувається через платіжну систему Interkassa

5.3. Виконавець не здійснює перерахунок оплати в разі пропусків занять Клієнтом.

5.4. Вартість Послуг може змінюватися в залежності від кон'юнктури ринку, що відбивається на сайті. Виконавець не може змінювати вартість послуг для конкретного Клієнта в разі, якщо той вже прийняв умови Виконавця і здійснив оплату навчання в установленому цим Договором порядку.

6.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

Цей договір вступає в силу з моменту оплати клієнта і діє протягом  шести місяців.

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

7.1. Виконавець має право протягом навчання при необхідності проводити заміну лектора, який буде вести навчання.

7.2. Клієнт має право переносити індивідуальну консультацію на будь-який зручний йому день, погоджуючи дату і час з лектором не пізніше, як за 24 години до назначеної дати.

7.3. Клієнт має право відмовитися від навчання, але лише на протязі першого тижня навчання.  В такому разі йому повертається оплачена ним сума за навчання.

7.4. Клієнт має право використовувати доступ до відео лекцій і записів відео вебінарів на протязі шести місяців, починаючи з дня оплати. По закінченню даних строків, доступ до даних матеріалів буде автоматично припинено.

7.5. У разі виникнення форс-мажорних обставин (військові дії, громадянські війни, епідемії, аварії, пожежі, землетруси, повені та інші стихійні лиха) цей Договір, може бути розірваний в односторонньому порядку, якщо на письмове повідомлення Сторони, що посилається на форс-мажорні обставини (із зазначенням конкретних обставин і причиною зв'язку між виникненням форс-мажорних обставин і неможливістю далі виконувати умови цього Договору), інша Сторона не дала відповіді на протязі 5 (п'яти) календарних днів, починаючи з дня отримання повідомлення.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Права і обов'язки сторін не можуть бути передані іншій стороні. З моменту підписання цього договору припиняють дію всі попередні домовленості, договори, листи та інші угоди, якщо вони є, як письмові, так і усні, що відносяться до предмету даного договору.

8.2. Всі суперечки, що виникають з даного договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами цього Договору. У разі, якщо суперечки та розбіжності не можуть бути вирішені зазначеним способом, вони підлягають урегулюванню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.