Як вік батька впливає на здоров'я дитини

Всі новини

03.03.2017

Як вік батька впливає на здоров'я дитини

З кожним роком, вік коли жінка чи чоловік народжують дітей стає все більшим. Без сумніву, це питання стало предметом не одного дослідження. Зазвичай найбільше уваги приділяється віку матері, але і впливом батька не можна нехтувати.

Найбільше з них провели сумісно Університет Індіани і медичні дослідники з Каролінського інституту в Стокгольмі. Вони поставили за мету дізнатися, який вплив дітородного віку батька на успішність своєї дитини та емоційне благополуччя. Обробляли великий набір даних - всіх, хто народився в Швеції в період між роками 1973 і 2001. Вчені дійшли висновку, що діти молодших татів загалом мають більше можливостей і переваг.

Одним з найбільш вражаючих відкриттів, зроблених в ході дослідження було те, що діти, народжені від більш молодих татів набагато менш схильні відчувати деякі емоційні та психічні розлади. Вони в 13 разів рідше страждають від СДУГ, в 3,5 рази менше ймовірність того, що позначаться аутичні тенденції.

Діти, народжені від більш молодих татів можуть бути менш сприйнятливі до певних захворювань. В дослідженні наголошується, що люди піддаються впливу ряду шкідливих токсинів навколишнього середовища. Викиди вуглецю, забруднення навколишнього середовища, низька якість повітря всередині будинку - усе це може викликати мутації ДНК в спермі кожного батька. Молоді тати, ймовірно, піддавалися впливу набагато меншої кількості несприятливих факторів.

Як вище зазначалося, діти, народжені від старших татів, частіше страждають від розладів, таких як СДУГ. Розлади такого роду, як правило, негативно позначаються на поведінці і здатності до навчання дитини. Згідно даних, опублікованих в дослідженні, у дітей народжених більш молодими татами загалом вищий рівень освіти і кращі показники IQ.

Хоча результати не можуть бути застосовані до кожного окремого батька, і інші зовнішні чинники також повинні бути розглянуті, та дослідники вважають дітородний вік батька є важливим елементом впливу на емоційний, розумовий і фізичний розвиток своєї дитини.