Вчені підтвердили, що у дітей, які користуються пустушкою, частіше виникає отит

Всі новини

30.11.2016

Науковці з Фінляндії вирішили оцінити, чи є зв'язок між використанням пустушки і частотою виникнення гострого середнього отиту (ВЗГ). У експерименті взяли участь 14 дитячих клінік. Вони випадковим чином були поділені, на контрольну групу і експериментальну групу.   В клініках експериментальної групи медсестри давали батькам рекомендації відмовитися від використання дурників, або ж максимально обмежити.

В експериментальній групі було набрано 272 дитини, а в контрольну - 212. Після того, як було оброблено  дані, отримали такі результати:

- у експериментальній групі спостерігалося зниження повторного виникнення отиту на 21%;

- в клініках, де проводилася роз'яснювальна робота про шкоду безперервного використання пустушок частота отитів на людино-місяці була нижча на 29%, ніж в контрольних
З одержаних даних можна зробити висновок, що використання соски є сприятливим фактором для ризику виникнення отиту у дітей.  
Вчені підтвердили, що у дітей, які користуються пустушкою, частіше виникає отит